NEW DEVELOPMENT

หลังจากที่ HVLS Fans ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน HVLS Fans โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผลิตโดย Pro Fan มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านได้แก่

(1) สามารถทำลมได้มากขึ้น เนื่องจากใช้ใบ Extruded Airfoil ที่มีความกว้าง (Chord Length)มากกว่า และหนากว่า Extruded Airfoil ของผู้ผลิตรายอื่นๆในท้องตลาด

(2)มี Technology ใหม่ ในรุ่นที่ไม่มีชุด Gear Set โดยใช้ Permanent Magnet Motor ประสิทธิภาพสูงผลิตในประเทศเยอรมัน ให้ปริมาณลมมาก กินไฟน้อย และเสียงเงียบ

(3)  มีการปรับปรุงโครงสร้างให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

(4) พัฒนาให้สามารถติดตั้งแบบบนเสา เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงความร้อนจากหลังคาได้ด้วย (กรณีที่พื้นที่ใต้หลังคาสะสมความร้อน) อีกทั้งยังสามารถติดตั้งเสาภายนอกอาคารได้ และยังสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

IMG_0730.jpgIMG_0731.jpgacik_alan_vantilator_2.jpegcami_tavan_vantilator.jpgcami_tavan_vantilatoru.jpgcamifan1.jpgcamifan2.jpgciftlik_1.jpgciftlik_2.jpgdirek_fani.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.